Member

Staff

Professor: Dr. Tsuyoshi KAWAI (e-mail: tkawai[at]ms.naist.jp)
Associate professor: Dr. Takuya NAKASHIMA
Assistant professor: Dr. Yoshiyuki Nonoguchi
Assistant professor: Dr.Mihoko Yamada
Specially-Appointed professor Dr. Yo Shimizu
Specially-Appointed Assistant Dr. Colin Martin
Posdoctoral Fellow
Ramarani Sethy
Technical Staff: Ms. Chigusa Goto
Ms. Miku Yamada
Ms.Hiroko Aoki
Secretary: Ms. Kyoko Kato
Ms. Kimiko Watanabe

Students

D3 Yuki Taniguchi
D2 Tan Yan Bing (Fall enrollment, i-course)
D1 Ryosuke Asato
Junpei Kuno
M2 Takuya Kitano
Ami Takada
Shiori Matsuoka
Ryo Mizutsu
Hajime Yamamoto
Hiroto Yoshida
M1 Kanae Oi
Ryuta Okumiya
Yuma Kita
Jyunichi Komoto
Yuki Skiguchi
Daichi Nishi
Shunpei Yonezawa