Division of Materials Science,Nara Institute of Science and Technology Photonic and Reactive Molecular Science Laboratory

menu

Member

Staff

Professor: Dr. Tsuyoshi KAWAI (e-mail: tkawai[at]ms.naist.jp)
Associate professor: Dr. Takuya NAKASHIMA
Dr. Tsumoru MORIMOTO
(EX Synthetic Organic Chemistry Labo is here)
Visiting associate professor: Dr. Yoshiyuki NONOGUCHI
(Kyoto Institute of Technology, Junior associate professor)
Assistant professor: Dr. Mihoko YAMADA
Dr. Marine LOUIS
Specially-appointed professor: Dr. Yo SHIMIZU
Specially-appointed assistant professor: Dr. Colin MARTIN
Technical Staff: Ms. Miwa KUZUHARA
Ms. Mae FUJITA
Ms.Tomoko MURAYAMA
Ms. Chigusa GOTO
Ms. Akiko KURAMOTO
Secretary: Ms. Noriko TAKENAE
Ms. Junko SHIMOHIRA

Students

D3
(Fall enrollment)
Bayu ARDIANSAH
Jing Wen JIA
D3 Ryo MIZUTSU (JSPS research fellow DC2)
Hiroto YOSHIDA (JSPS research fellow DC2)
D2
(Fall enrollment)
Florencio D. de los REYES
Hai Ying LIU
Joy Ann PANIS (double degree doctoral program)
D2 Eikoh SATOH (Adult student)
Erin HAYASHI
Shunpei YONEZAWA (JSPS research fellow DC1)
D1 Shiho KATSUMI (double degree doctoral program)
Yusuke HIGASHI
M2 Wataru ISHII
Masashi IRIGUCHI
Tetsuhiro Ota
Mikiya SUZUKI
Fumina TSUTSUI
Ayaka DEMISE
Masato NISHI
Tomoki FUJITANI
M1 Kouki GOTO
Kotono SHIMA
Yuugo TSUJI
Mayuko NOZAWA
Daiyuu HARADA
Taiga MATSUMOTO